تولید انرژی‌های پاک ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
دکتر سیدمهدی حسینی کارشناس ارشد حوزه انرژی

تولید انرژی‌های پاک

طرح کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید یا طرح «یک کمربند و یک جاده» (Belt and Road Initiative- BRI)، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی برای کمک به رشد اقتصادی کشورها و رونق تجارت بین‌المللی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده ‌است. چین از سال ۲۰۰۶ میلادی که قانون انرژی‌های تجدیدپذیر را به تصویب رسانده، با حداکثر توان به استفاده از انرژی‌های پاک، کاهش استفاده از نیروگاه‌های زغال سنگ‌سوز، تکمیل نیروگاه‌های حرارتی راندمان بالا و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی پرداخته است. در سال ۲۰۱۹ میلادی ظرفیت نصب شده این کشور در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۸۹ گیگاوات رسیده است که با فاصله بسیار از کشورهای دیگر در رتبه نخست دنیا قرار دارد.