سرانه مصرف آب برخی روستاها بالاتر از شهرها/طرح جدید مدیریت مصرف کلید خورد ۰۸ آبان ۱۳۹۸

سرانه مصرف آب برخی روستاها بالاتر از شهرها/طرح جدید مدیریت مصرف کلید خورد

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی از کلید خوردن طرح جدید مدیریت مصرف آب خبر داد و گفت:سرانه مصرف آب در برخی روستاها بالاتر از سرانه مصرف در برخی شهرها شده است.

سازگاری با کم‌آبی در استان پایلوت کشور ۰۳ مهر ۱۳۹۸

سازگاری با کم‌آبی در استان پایلوت کشور

سند سازگاری با کم‌آبی که امسال نخستین بار در کشور به صورت پایلوت برای استان خراسان جنوبی در شورای عالی آب تصویب شد، برنامه جامع و عملیاتی برای مدیریت منابع آب موجود است و نتایج آن قابلیت الگوبرداری برای سایر مناطق کشور را دارد.