انحصارشکنی سازندگان ایرانی در ساخت تجهیزات راهبردی صنعت نفت ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تشریح کرد

انحصارشکنی سازندگان ایرانی در ساخت تجهیزات راهبردی صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ساخت تجهیزات راهبردی از سوی شرکت‌های ایرانی که در خاورمیانه و جهان سازنده محدودی دارند، گفت: شرکت‌های ایرانی باید برای صادرات محصولات خود آمادگی لازم را به دست آوردند.