ورود کمیسیون اصل نود به استفاده از آب‌های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
خضریان خبر داد؛

ورود کمیسیون اصل نود به استفاده از آب‌های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع استفاده از آب‌های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی خبر داد و گفت که باید تا ظرف چند سال آینده بتوانیم مشکل را مهار کنیم تا به شرایطی برسیم که مطمئن شویم آنچه به عنوان محصولات غذایی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می گیرد از ضوابط لازم برخوردار است.

سنجش عملکرد نازل های جایگاه های سوخت گاز طبیعی ۰۲ تیر ۱۳۹۹
مدیرکل استاندارد لرستان:

سنجش عملکرد نازل های جایگاه های سوخت گاز طبیعی

قنبریان گفت: در قالب آزمون دوره ای عملکرد نازل های CNG جایگاه های استان لرستان مورد سنجش قرار می گیرد.