فاجعه زیست محیطی توسط نفتکش صافر در یمن ۲۷ تیر ۱۳۹۹

فاجعه زیست محیطی توسط نفتکش صافر در یمن

سازمان ملل متحد درباره نشت نفت از نفتکش توقیف شده " صافر " در بندر " راس عیسی " یمن و ایجاد آلودگی زیست محیطی جبران ناپذیر در سواحل این کشور هشدار داد.

مدیریت پسماند تهران با «کاپ» و مشارکت سازمان ملل اجرایی می شود ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیریت پسماند تهران با «کاپ» و مشارکت سازمان ملل اجرایی می شود

شهرداری تهران با دفتر توسعه و عمران سازمان ملل متحد در طرح کاهش پسماند همکاری دارد که در صورت به نتیجه رسیدن این طرح الگویی برای سایر شهرها خواهد بود.