برد ۱۲ شرکت در مناقصه احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

برد ۱۲ شرکت در مناقصه احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی با عنوان نشست تامین مالی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.