رشد 100 درصدی درآمد شرکت پایانه‌های نفتی از محل خدمات‌ سه‌گانه به نفتکش‌ها ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

رشد 100 درصدی درآمد شرکت پایانه‌های نفتی از محل خدمات‌ سه‌گانه به نفتکش‌ها

مجموع درآمد شرکت پایانه‌های نفتی حاصل از خدمات سه‌گانه به نفتکش‌ها در سال 99 حدود 765 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 98 بیش از 100 درصد افزایش داشته است.