تجهیز زیرساخت‌ها و بهره‌مندی از ابزارهای نو برای صیانت از تأسیسات گاز ۱۸ تیر ۱۴۰۱
رئیس سازمان حراست صنعت نفت تأکید کرد

تجهیز زیرساخت‌ها و بهره‌مندی از ابزارهای نو برای صیانت از تأسیسات گاز

رئیس سازمان حراست صنعت نفت در بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی بر تجهیز زیرساخت‌ها و استفاده از امکانات و ابزارهای نو برای صیانت از تأسیسات گاز تأکید کرد.