بومی‌سازی ساخت لوله مغزی سیار از تجهیزات صنعت نفت ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

بومی‌سازی ساخت لوله مغزی سیار از تجهیزات صنعت نفت

رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران از بومی‌سازی ساخت لوله مغزی سیار (coild tubing) به عنوان نخستین دستاورد شاخص جهاد دانشگاهی تهران خبر داد و گفت: لوله مغزی سیار از تجهیزات مصرفی در صنعت نفت است که به‌وسیله آن عملیات درون‌چاهی در عمق زیاد انجام می‌شود.