محموله نفتکش ایرانی توقیف شده از سوی یونان، آزاد شد ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
سازمان بنادر:

محموله نفتکش ایرانی توقیف شده از سوی یونان، آزاد شد

سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف بار کشتی ایرانی از سوی یونان، اعلام کرد: با اقدام سریع و مقتدرانه کشورمان حکم بازگردان بار به صاحب آن صادر شد.