صادرات نفت و میعانات گازی ایران به یک میلیون و 116 هزار بشکه افزایش یافت ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

صادرات نفت و میعانات گازی ایران به یک میلیون و 116 هزار بشکه افزایش یافت

بر اساس گزارش جدید سازمان اوپک و اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی ایران به 1.116 میلیون بشکه در روز رسیده است.