برنامه دولت برای احداث ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا ۴ سال آینده ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

برنامه دولت برای احداث ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا ۴ سال آینده

معاون وزیر نیرو گفت: احداث ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در دوره چهار ساله از برنامه‌های دولت است که در این راستا اقداماتی را از سال گذشته برای طراحی و گرفتن مجوزهای لازم شروع کردیم.