اختصاص ۵.۵ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی خوزستان به خود استان ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

اختصاص ۵.۵ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی خوزستان به خود استان

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با اهتمام سازمان امور مالیاتی، در یک سال اخیر وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از آلایندگی‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.

جزئیات وصول عوارض آلایندگی محیط زیست از پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

جزئیات وصول عوارض آلایندگی محیط زیست از پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی

معاون حقوقی سازمان مالیاتی تاکید کرد، در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.