ضرورت مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

ضرورت مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیرکل محیط زیست با اشاره به ضرورت فرهنگسازی موضوع‌های محیط زیستی بر لزوم آموزش‌های شهروندی با محوریت مدیریت مصرف منابع انرژی و آب تاکید کرد.

‌احداث‌هزار واحدمولدخورشیدی‌درمناطق‌محروم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان مطرح کرد:

‌احداث‌هزار واحدمولدخورشیدی‌درمناطق‌محروم

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از همکاری بسیج مهندسین صنعتی و بسیج سازندگی برای احداث هزار پنل خورشیدی در استان سمنان برای مناطق محروم خبر داد و گفت: این نیروگاه پنج کیلوواتی برای مدجویان در مناطق محروم تحت عنوان جهاد روشنایی اجرا می شود.