واکاوی ساخت سدهای بزرگ در 20 کشور دنیا/ کره‌جنوبی 37 برابر ایران سد ساخته است ۰۵ بهمن ۱۴۰۱

واکاوی ساخت سدهای بزرگ در 20 کشور دنیا/ کره‌جنوبی 37 برابر ایران سد ساخته است

مرور آمار جهانی سدهای بزرگ در کشورهای مختلف بیانگر آن است که کشورهای کره جنوبی و ژاپن در هر هزار کیلومتر مربع به ترتیب 37 و 23 برابر ایران سد بزرگ ساخته‌اند و از این ابزار مدیریت منابع آب به بهترین نحو استفاده می‌کنند.