ساخت دیواره ساحلی ۳ هزار متری در کنارک بدون مجوز محیط زیست!/ نابودی معیشت صیادان در صورت تکمیل این دیواره ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

ساخت دیواره ساحلی ۳ هزار متری در کنارک بدون مجوز محیط زیست!/ نابودی معیشت صیادان در صورت تکمیل این دیواره

مدیرکل حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ساخت دیواره ساحلی در کنارک فاقد مجوز محیط زیستی است و در صورت تکمیل این پروژه جمعیت آبزیان به شدت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه معیشت صیادان نابود خواهد شد.