اعضای گروه هفت دست به دامن اوپک شدند ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

اعضای گروه هفت دست به دامن اوپک شدند

وزیران کشورهای گروه هفت از اوپک خواستند برای رفع کمبود جهانی انرژی که نتیجه حمله روسیه به اوکراین بوده است، مسئولانه عمل کند.