شیرین کردن یک متر مکعب آب دریا ۲ متر مکعب پساب تولید می‌کند! ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

شیرین کردن یک متر مکعب آب دریا ۲ متر مکعب پساب تولید می‌کند!

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ازای هر یک متر مکعب آبی که بخواهیم شیرین کنیم، نیاز به برداشت ۳ متر مکعب داریم که از این مقدار یک متر مکعب استفاده شده و باقی آن تبدیل به پساب می‌شود.

سطح آب تالاب بیشه‌دالان بروجرد تا ۳۰ درصد کاهش یافته است ۰۴ تیر ۱۴۰۱
معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان:

سطح آب تالاب بیشه‌دالان بروجرد تا ۳۰ درصد کاهش یافته است

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان از آغاز طرح مدیریت زیست بومی تالاب‌های استان خبر داد.

هیچ کدام از تالاب‌های لرستان در کنوانسیون رامسر ثبت نشده است. ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان گفت:

هیچ کدام از تالاب‌های لرستان در کنوانسیون رامسر ثبت نشده است.

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان گفت: هیچ کدام از تالاب‌های لرستان در کنوانسیون رامسر ثبت نشده است.