خشکسالی سه هزار میلیارد تومان به محیط‌زیست کشور خسارت زد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

خشکسالی سه هزار میلیارد تومان به محیط‌زیست کشور خسارت زد

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: خشکسالی بیش از سه هزار میلیارد تومان به نواحی چهارگانه محیط‌زیست کشور خسارت وارد کرده است.