جدیدترین پایش جمعیت “یوزپلنگ ایرانی”/ تصویربرداری از ۹ یوز جدید در سال ۱۴۰۰ ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

جدیدترین پایش جمعیت “یوزپلنگ ایرانی”/ تصویربرداری از ۹ یوز جدید در سال ۱۴۰۰

بر اساس آخرین پایش‌های انجمن یوزپلنگ ایرانی و سازمان محیط زیست در رابطه با جمعیت این گونه کلیدی, حداقل تعداد یوزپلنگ هایی که احتمال می‌رود بین سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ زنده بوده باشند, به ۲۰ فرد می‌رسد.