چالش‌های تولیدکنندگان برق با گواهی ظرفیت تولید و پروانه بهره‌برداری ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

چالش‌های تولیدکنندگان برق با گواهی ظرفیت تولید و پروانه بهره‌برداری

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش توان تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق روش‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق است؛ بستن این قراردادها به منزله واگذاری امتیاز گواهی ظرفیت به وزارت نیرو است.

چرخه توسعه‌ نیافتگی و بحران آب ایران ۲۵ تیر ۱۴۰۱

چرخه توسعه‌ نیافتگی و بحران آب ایران

یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: یک گرداب توسعه ‌نیافتگی، جغرافیای ایران را دربرگرفته و چنانچه اجزای این گرداب به درستی بازشناسی شود، می‌توان امیدوار بود که پیش از آنکه دیرتر شود، در قالب و چارچوب پدافند غیرعامل، این وضعیت را کنترل کرد.