قطع برق پرمصرف‌ها از راه دور ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

قطع برق پرمصرف‌ها از راه دور

مدیرعامل توانیر گفت: قرارداد نصب ۴.۵ میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف امضا شده و این طرح اکنون در دست اجرا قرار دارد که بر اساس آن می‌توان با ارزیابی مصرف نسبت به قطع برق مشترکان پرمصرف‌ اقدام کرد.