توسعه زیرساخت‌های صنعت آب در دولت سیزدهم ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

توسعه زیرساخت‌های صنعت آب در دولت سیزدهم

تلاش برای توسعه زیرساخت‌های صنعت آب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم است که در وزارت نیرو گام‌های مهمی برای تحقق این امر برداشته شده است.