افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی آب و برق روستایی با دستور دکتر روحانی ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی آب و برق روستایی با دستور دکتر روحانی

رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت در ارتباط ویدئو کنفرانسی طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی آب و برق روستایی را در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان‌غربی، کرمان و لرستان افتتاح کرد.