ذره بین آمار بر صورت‌ مالی 5 اَبَرشرکت وزارت نیرو ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

ذره بین آمار بر صورت‌ مالی 5 اَبَرشرکت وزارت نیرو

واکاوی صورت‌های مالی 5 شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت نیرو بیانگر آن است که پشت پرده زیان‌ده بودن این شرکت‌ها مسئله تعیین قیمت تکلیفی به منظور ارائه خدمات و کالا در حوزه آب و برق است.