لایروبی 315 کیلومتر از کانال‌ها و زهکش‌های شبکه آبیاری و زهکشی مغان ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
در سال گذشته صورت گرفت؛

لایروبی 315 کیلومتر از کانال‌ها و زهکش‌های شبکه آبیاری و زهکشی مغان

مدیر امور منابع آب مغان گفت: در یک سال گذشته بالغ بر 315 کیلومتر از کانال‌ها و زهکش‌های شبکه آبیاری و زهکشی مغان لایروبی شده است.

۴سازه‌ تاریخی آبی ایران در کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی ثبت جهانی شد ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

۴سازه‌ تاریخی آبی ایران در کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی ثبت جهانی شد

چهار سازه تاریخی آبی ایران شامل مجموعه «قنات بلده»، «سد تاریخی کریت»، «سازه‌های تاریخی شوشتر» و «مجموعه آبی عباس‌آباد» به‌عنوان سازه‌های تاریخی آبی ایران جهت ثبت در بخش سازه‌های آبی تاریخی آبیاری کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی انتخاب شدند.