طرح توسعه بزرگترین تولید کننده PVC خاورمیانه برای توسعه صنایع پائین دستی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طرح توسعه بزرگترین تولید کننده PVC خاورمیانه برای توسعه صنایع پائین دستی

سرپرست شرکت پتروشیمی اروند از طرح توسعه بزرگترین تولید کننده PVC خاورمیانه‌ خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، حجم تولید PVC شرکت به بیش از ۶۴۰ هزارتن در سال خواهد رسید که می‌تواند زمینه توسعه صنایع پائین دستی را فراهم کند.