بهره‌برداری از انبار ویژه نگهداری مغزه‌های زمین‌شناسی مناطق نفت‌خیز جنوب ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بهره‌برداری از انبار ویژه نگهداری مغزه‌های زمین‌شناسی مناطق نفت‌خیز جنوب

طرح ساخت انبار ویژه نگهداری مغزه‌ها و سالن مطالعات زمین‌شناسی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به بهره‌برداری رسید.