افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور با صرف فعل«خواستن» ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور با صرف فعل«خواستن»

با گذشت زمان و با هم افزایی عزم و اراده مسئولین و تزریق آن به بدنه وزارت نفت و بخصوص شرکت انتقال گاز ایران؛ فعل "توانستن" بار دیگر به خوبی صرف شد و با تسهیل در روند انجام تعمیرات و تقویت شبکه انتقال گاز و همچنین بهره برداری از دو تاسیسات تقویت فشار گاز، ما‌ را در انتقال پایدار گاز موفق ساخت.