برقدار شدن پست‌هاي فوق توزيع خسارت ديده زلزله هرمزگان در همان ساعت اوليه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
مديركل نظارت بر مهندسي و راهبري شبكه برق توانیر:

برقدار شدن پست‌هاي فوق توزيع خسارت ديده زلزله هرمزگان در همان ساعت اوليه

مديركل نظارت برمهندسي و راهبري شبكه برق در خصوص زمين لرزه هرمزگان گفت: تخريب‌ها بيشتر در مناطق روستايي بوده و باعث آسيب به شبكه‌هاي برق شده است که با حضور فوری اکیپ‌های عملیاتی، پست‌هاي فوق توزيع خسارت ديده در همان ساعت اوليه برقدار شد.

اوضاع برق و سوخت در مناطق زلزله‌زده هرمزگان ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اوضاع برق و سوخت در مناطق زلزله‌زده هرمزگان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان با اشاره به اینکه هیچ‌یک از تأسیسات این شرکت در اثر زلزله بامداد امروز آسیب ندیده است، گفت: سوخت‌رسانی به جایگاه‌های منطقه هرمزگان طبق روال عادی ادامه دارد و سوخت جبرانی نیز به جایگاه‌های منطقه ارسال شده است.