بی خطر بودن پسماند زباله‌های کرونا برای شهروندان خرم‌آبادی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

بی خطر بودن پسماند زباله‌های کرونا برای شهروندان خرم‌آبادی

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد گفت: باتوجه به رعایت بی خطر کردن پسماند در بیمارستان و سطح شهر، خطر پسماند زباله مبتلایان به کرونا شهروندان خرم‌آبادی را تهدید نمی‌کند.