آلودگی اقیانوس ها بسیار بیش تر از حد تصور ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

آلودگی اقیانوس ها بسیار بیش تر از حد تصور

زیست آنلاین: تحقیقات نشان می دهد که میزان آلودگی میکروپلاستیک ها در اقیانوس ها بسیار دست کم گرفته شده است و مقدار این ذرات حداقل دو برابر آن چیزی است که قبلا تصور می شد.