روحانی: ایران نیازهای منطقه و جهان را ارزان تر و راحت تر تامین میکند ۰۶ آذر ۱۳۹۹

روحانی: ایران نیازهای منطقه و جهان را ارزان تر و راحت تر تامین میکند

وی ادامه داد: بسیار خوشحالیم که امروز ذخایر و تاسیسات بزرگی برای ذخیره سازی به طور متمرکز در این منطقه داریم و می‌توانیم ۴ میلیون بشکه در این ذخایر ذخیره کنیم. همانطور که مهندس زنگنه گفتند با داشتن این مخازن می توانیم ۴۵ روز در میعانات گازی مدیریت کنیم که برای ما بسیار حایز اهمیت است.