بازگشت نفت کوره و گازوئیل به رینگ صادراتی بورس انرژی ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

بازگشت نفت کوره و گازوئیل به رینگ صادراتی بورس انرژی

نفت کوره و گازوئیل برای نخستین بار امسال در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.