نقش تغییرات اقلیمی در تشدید ریزگردهای خاورمیانه چیست؟ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

نقش تغییرات اقلیمی در تشدید ریزگردهای خاورمیانه چیست؟

کاهش رطوبت خاک در بخش‌های مختلفی از کشور و اراضی پیرامونی در کشورهای همسایه که منتج از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی است، باعث شده تا سرعت باد اولیه لازم برای ایجاد توده‌های گرد و غبار کم شده و در نتیجه آن تعداد کانون‌های گرد و غبار افزایش پیدا کند.