فراخوان توانیر از شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش پیک مصرف برق ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان توانیر از شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش پیک مصرف برق

طبق توافق معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در این حوزه دعوت شد تا در زمینه کاهش پیک مصرف برق در تابستان جاری مشارکت کنند.