ظرفیت 100 درصدی تولید واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

ظرفیت 100 درصدی تولید واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس

با تلاش مهندسان ایرانی و رکوردشکنی تولید در واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس، سالانه 92 میلیون دلار سود برای این شرکت رقم می‌خورد.

100 درصد ظرفیتی تولید واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس  ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

100 درصد ظرفیتی تولید واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس 

با تلاش مهندسان ایرانی و رکوردشکنی تولید در واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس، سالانه 92 میلیون دلار سود برای این شرکت رقم می‌خورد.