ترکتازی نفتکش‌ها در بازار کرونایی نفت! ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

ترکتازی نفتکش‌ها در بازار کرونایی نفت!

شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت پالایشگاه ها، حجم ذخیره آن را افزایش داده که در نتیجه منجر به رشد فزاینده قیمت کرایه حمل آنها شده است.