نوسانات سطح آب خزر و ادامه روند کاهشی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

نوسانات سطح آب خزر و ادامه روند کاهشی

مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با انتشار گزارش نوسان‌های آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد: سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی، در ادامه روند کاهشی خود از سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر رسید.