پیش بینی روند قیمتی نفت و تاثیر آن بر بهای محصولات پتروشیمی ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

پیش بینی روند قیمتی نفت و تاثیر آن بر بهای محصولات پتروشیمی

کارشناس و فعال صنعت پتروشیمی در خصوص تاثیر نرخ نفت بر محصولات پتروشیمی گفت: برخی از محصولات پتروشیمی مانند بوتادین مستقیماً از نفت و مشتقات نفتی گرفته می شوند، بنابراین این محصولات به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت جهانی نفت هستند و افزایش قیمت نفت منجر به رشد قیمت این محصولات می‌شود.