همکاری دو کشور روسیه وونزوئلا با وجود تحریمات آمریکا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

همکاری دو کشور روسیه وونزوئلا با وجود تحریمات آمریکا

حساب‌های روسی شرکت‌های ونزوئلایی از جمله شرکت نفتی دولتی PDVSA، به بانک روسفین کورپ منتقل روسیه خواهد شد که از سوی آمریکا تحت تحریم قرار دارد.