جنگ زرگری امریکا و روسیه بر سر بازار گاز اروپا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
پشت صحنه تحریم گاز روسیه

جنگ زرگری امریکا و روسیه بر سر بازار گاز اروپا

آمریکا به این دلیل که می‌خواهد گاز طبیعی مایع (LNG) بیشتری به اروپا بفروشد، دست به چنین اقدامی زده است یا آن‌طور که ادعا می‌کند به‌خاطر الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه این تحریم‌ها را اجرایی کرده است؟