جزئیات برنامه ضربتی دولت برای تامین آب شرب غرب خوزستان ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

جزئیات برنامه ضربتی دولت برای تامین آب شرب غرب خوزستان

دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های آبرسانی تامین پایدار آب شرب در غرب خوزستان قصد دارد آثار کمبود بارش در غرب خوزستان را بی‌اثر کند.