آبفای شهری و روستایی کشور ادغام می‌شود ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

آبفای شهری و روستایی کشور ادغام می‌شود

وزیر نیرو اعلام کرد: برای افزایش سرعت خدمت رسانی‌ به مردم، امسال شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی ادغام می شود.