روز مهندس بر مهندسان زحمتکش صنعت نفت گرامی باد ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

روز مهندس بر مهندسان زحمتکش صنعت نفت گرامی باد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پیامی روز مهندس را به گروه مهندسان و کادر فنی زحمتکش صنعت نفت تبریک گفت.