صرفه‌جویی پنهان در مصرف آب ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

صرفه‌جویی پنهان در مصرف آب

آب پنهان یا آب مجازی، آبی است که در مراحل مختلف تهیه، تولید و ارائه یک محصول (غذا، کالا، انرژی یا خدمات) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود.

پوستر روز ملی آب منتشر شد ۳۰ دی ۱۳۹۷

پوستر روز ملی آب منتشر شد

پوستر روز ملی آب به‌مناسبت روز جهانی آب در سال 2019‌ با شعار «آب برای همه» منتشر شد.