«صنایع» رکورد مصرف برق را زدند! ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

«صنایع» رکورد مصرف برق را زدند!

مصرف برق صنایع در جمعه گذشته به چهار هزار و ۹۱۹ مگاوات رسید.