انتشار گازهای گلخانه‌ای و حاکم شدن جزایرگرمایی در شهرهای کشور ۲۹ دی ۱۳۹۷

انتشار گازهای گلخانه‌ای و حاکم شدن جزایرگرمایی در شهرهای کشور

تشدید انتشار گاز های گلخانه ای در ایران از مخاطراتی محسوب می شود که عوارض و تبعات آن در عرصه زیست محیطی بسیار نگران کننده است.

دانشگاه صنعت نفت یکی از موفق ترین و ضابطه مندترین دانشگاههای کشور است ۲۷ دی ۱۳۹۷
پاسخ به حرکت نسنجیده روزنامه همشهری

دانشگاه صنعت نفت یکی از موفق ترین و ضابطه مندترین دانشگاههای کشور است

دانشگاه صنعت نفت درباره خبر منتشر شده در روزنامه همشهری با عنوان «دانشگاه‌های بی‌ضابطه» برای روشن شدن موضوع و همچنین تنویر افکار عمومی، جوابیه‌ای منتشر کرد.