خط ۲۰ کیلوولت ۲ مداره رودهن به‌زودی بهره‌برداری می‌شود ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

خط ۲۰ کیلوولت ۲ مداره رودهن به‌زودی بهره‌برداری می‌شود

مدیر برق منطقه رودهن گفت: خط ۲۰کیلوولت ۲ مداره جدید در کمربندی پردیس به رودهن از توابع شهرستان دماوند با هدف ارتقای پایداری شبکه در این بخش به‌زودی بهره‌برداری می‌شود.