سند دار شدن ؛رودخانه گورسفید فیروزکوه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

سند دار شدن ؛رودخانه گورسفید فیروزکوه

مدیر امور منابع آب فیروزکوه از دریافت سند شش‌دانگ رودخانه گورسفید در این شهرستان خبر داد.